O L I  S U  T E L A

Show More
autoritratto

1977, olio su tela 50x40