O L I  S U  T E L A

Show More
cala la tela

1987, olio su tela 110x120